Category Archives: Uncategorized

KENYATAAN MEDIA IKATAN MUSLIMIN MALAYSIA CAWANGAN KLANG BERHUBUNG KENYATAAN PRESIDEN ISMA BAHAWA KEMASUKAN KAUM CINA DAN BRITISH KE TANAH MELAYU ADALAH SATU PENCEROBOHAN

     Dalam  isu ini ISMA Cawangan Klang berdiri teguh bersama-sama Tuan Presiden Ikatan Muslimin Malaysia dalam menyatakan pandangan ini. Pendirian tegas ini diambil kerana melihatkan kebenaran fakta sejarah kedatangan mereka dan ianya bukan suatu tindakan provokatif atau bersifat perkauman. Adakah kerana kejahilan pimpinan DAP dan MCA terhadap sejarah Malaysia atau keengganan mereka untuk menerima hakikat yang bertentangan dengan agenda Malaysian Malaysia mereka yang mendorong laporan polis terhadap Ustaz Abdullah Zaik di buat? Ikatan Muslimin Malaysia cawangan Klang menyeru agar semua umat islam di Malaysia meneliti kembali perjuangan dan halatuju yang di bawa oleh kelompok – kelompok hipokrit ini. Saksikanlah disebalik peristiwa ini bagaimana mereka melatah apabila prinsip keterbukaan dan kebebasan suara yang dilaungkan mereka menghempap ke batang hidung mereka sendiri.
     Meskipun begitu , ISMA klang juga bertegas menyatakan bahawa fakta yang di bawa oleh Presiden ISMA itu tidak sekali-kali menghapuskan hak mereka untuk hidup dengan rukun dan damai di bumi Malaysia ini asalkan mereka mematuhi prinsip dan hak kaum melayu dan Islam serta menghentikan usaha-usaha jahat mereka untuk terus mencabar status quo orang-orang melayu dan kedudukan islam di Malaysia.
     Seruan kepada saudara – saudara islam yang lain agar tidak terlalu bersifat apologetik dalam isu ini kerana sekarang adalah masa dimana seorang muslim seharusnya berdiri bersama- sama dalam saf muslim untuk mempertahankan saki baki hak dan status kaum melayu dan islam di Malaysia. Masih belum terlewat untuk kita bangkit sebagai ummat yang satu untuk sedia berhadapan dengan ancaman-ancaman lain yang bakal menggugat keutuhan melayu dan islam di bumi Malaysia ini.

MELAYU SEPAKAT, ISLAM BERDAULAT
BERSAMA MEMBANGUN UMMAT BERAGENDA

Demonstrasi: Kebebasan bersuara atau jenayah?

January 21, 2014 

Apabila Tuan Mufti Perak mengaitkan peserta demonstrasi TURUN dengan jenayahbughahpelbagai reaksi mula diberikan oleh orang ramai. Ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Pihak yang menolak mempersoalkan kenapa satu demonstrasi yang aman tidak boleh diterima oleh syarak? Pada saya, kenyataan Tuan Mufti tersebut ada asasnya yang tersendiri dari segi syarak walau pun mungkin ada beberapa istilah yang digunakan oleh beliau mungkin boleh diperbaiki untuk lebih tepat.

Oleh kerana agak rumit untuk menerangkan tentang hukum fiqh berkenaan jenayahbughah di dalam ruang yang terhad, saya cuba di sini untuk menghuraikannya semudah mungkin tanpa menyeliratkannya dengan perincian rujukan dan sumber. Huraian nas memerlukan ruang yang lebih panjang yang insyaAllah jika ada kesempatan lain, saya cuba huraikan.

Malaysia Adalah Negara Islam

Persoalan ini penting kerana sebahagian umat Islam keliru lalu berpendapat bahawa istilah bughah tidak boleh timbul sekarang kerana Malaysia bukanlah sebuah negara Islam. Makin hari makin ramai pihak yang mempertikaikan status keislaman Malaysia ini. Suka saya tegaskan di sini, Malaysia adalah negara Islam dan tidak pernah sekali-kali dan tidak akan menjadi negara sekular.

Muhammad Ahmad ar-Rasyid menyimpulkan pandangan-pandangan ulamak berkenaan status sesebuah negara; Islam atau tidak di dalam bukunya Usul Ifta. Beliau menyimpulkan bahawa satu-satu negara menjadi negara Islam apabila berjalan hukum Islam di situ selama beberapa generasi. Penjajahan dan pemerintah yang zalim tidak akan mengubah status negara tersebut kepada negara bukan Islam. Andalus yang pernah menjadi negara Islam selama lapan kurun tetap negara Islam walaupun pemerintahnya sekarang adalah Kristian, perlembagaannya sekular, orang Islamnya dibunuh dan ditukar agama. Ini menurut kesimpulan beliau. Begitu jugalah halnya dengan Palestin, Sudan Selatan dan lain-lain negara Islam di dunia hari ini.

Beliau berkata:

“Saya berpandangan satu-satu negara menjadi negara Islam apabila ia diperintah oleh orang-orang Islam secara sempurna selama satu atau dua generasi contohnya, sebagaimana yang tercatat di dalam sejarah Islam hasil daripada pembukaan Islam. Dengan sejarah silamnya itu negara itu menjadi negara Islam.”

Beliau berkata lagi berkenaan status negara Islam yang kemudiannya diperintah oleh pemerintah yang zalim atau dijajah oleh orang-orang kafir:

“Tidaklah sepatutnya keharusan menjatuhkan pemimpin (yang zalim atau kafir itu) itu menjadikan kita menjatuhkan hukum bahawa negara itu telah bertukar kepada negara harbi (negara bukan Islam). Bahkan ia kekal negara Islam tetapi jatuh di tangan seorang yang murtad lagi zalim. Apatah lagi jika sekiranya syiar-syiar Islam masih lagi berlaku dan masjid-masjidnya masih diimarahkan.”

Malaysia adalah negara yang menggabungkan negeri-negeri Islam Melayu dan masih meletakkan Islam di kedudukan tinggi di dalam perlembagaan. Ada institusi Islam yang mempunyai kuasa di peringkat pusat dan negeri. Zahir syiar-syiar Islam. Maka ia kekal negara Islam walau dengan pelbagai kepincangan pemerintah dan polisi. Kepincangan itu tidak sama sekali menukar statusnya kepada negara sekular.

Dari situ adalah wajib untuk dijalankan hukum hakam negara Islam seperti status kewarganegaraan; warganegara Islam dan warganegara kontrak untuk bukan Islam, wajib taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang bertepatan dengan syariah dan haram menjatuhkan kerajaan dengan menggunakan kekuatan yang akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar berlaku.

Dakwaan yang mengatakan bahawa Malaysia adalah negara sekular akan membawa kepada pencairan pemikiran Islam di dalam diri umat Islam. Kesannya antara lain adalah umat Islam akan akhirnya meletakkan kedudukan Islam di dalam kerangka negara sekular seperti yang berlaku di Barat. Di dalam isu bughah yang ingin kita bincangkan di sini, umat Islam akan keliru lalu mungkin menolak terus relevansi istilah bughah dalam konteks negara Malaysia hari ini. Usaha mengumpulkan kekuatan dari dalam dan luar negara untuk menjatuhkan kerajaan dan menukar status negara akan dikategorikan hanya sebagai kebebasan bersuara dan amat jauh sekali untuk dikategorikan sebagai satu kesalahan jenayah.

Pemerintah Yang Ada Adalah Pemerintah Yang Sah

Di dalam Islam, pemerintah dilantik melalui salah satu daripada empat cara. Ini merupakan kesimpulan Abdul Kadir Audah di dalam bukunya Tasyrie’ Jinaie fil Islam setelah meneliti sejarah Islam di dalam isu perlantikan pemimpin. Cara-cara tersebut adalah:

Melalui pemilihan oleh ahlul hilli wal aqd (dianggotai oleh ulamak, fuqaha, pemuka dan sebagainya dari kalangan umat Islam).Melalui perlantikan oleh pemimpin sebelumnya.Melalui pemilihan yang dilakukan oleh satu kelompok kecil yang dilantik oleh pemimpin sebelumnya.Melalui kekuatan dengan cara menjatuhkan pemimpin sebelumnya dan berjaya menguasai rakyat (mughalabah).

Manakala Syeikh Dr. Muhammad Abd Kadir Abu Faris pula meluaskan cara pemilihan pemerintah negara Islam kepada apa-apa kaedah lain bersesuaian dengan zaman tersebut. Tetapi beliau meletakkan syarat sokongan ahlussyaukah(sekumpulan umat Islam yang mempunyai pengaruh ke atas umat keseluruhannya) untuk mengabsahkan perlantikan tersebut. Ini bertepatan dengan pandangan Ibnu Taimiyah:

“Imamah di sini ahlussunnah wal jamaah thabit dengan persetujuan ahlussyaukah atas perlantikan tersebut. Seseorang tidak menjadi pemimpin negara sehinggalah ahlussyaukah menyetujui perlantikannya. Dengan ketaatan ahlussyaukah kepada pemimpin itu tercapailah objektif imamah. Sesungguhnya objektif imamah dicapai melalui kemampuan dan kekuasaan. Apabila ahlussyaukah memberikan bai’ah yang memberikan kemampuan dan kekuasaan kepada pemimpin itu, jadilah dia pemimpin.”

Pemerintah yang ada hari ini dilantik melalui pilihan raya di dalam sistem demokrasi. Tidaklah Islamik sepenuhnya sistem demokrasi itu dan tidak juga wujud sistem itu sebelum ini di dalam sejarah Islam. Walau pun begitu, pemerintah yang naik telah dipersetujui oleh majoriti umat Islam dan terbukti berjaya menguasai rakyat dan memberikan suasana aman kepada negara. Tidak wujud pemberontakan bersenjata untuk menjatuhkannya. Maka ia adalah pemerintah yang sah di sisi Islam. Mustahil bagi yang memahami maqasid Islam dari aktiviti kenegaraan untuk mengatakan bahawa pemerintah yang naik dengan cara ini adalah tidak sah dan tidak wajib ditaati.

Bagaimana pula kewujudan sekumpulan orang Islam yang tidak menyetujui perlantikan pemerintah dan menjadi pembangkang? Adakah kewujudan satu kumpulan yang tidak bersetuju menjadikan pemerintah itu tidak sah?

Hukum Islam di dalam hal ini adalah jelas. Yang menjadi ukuran adalah sokonganahlussyaukah tersebut. Jika sokongan itu wujud dan keadaan telah pun terkawal dengan baik, maka kewujudan sekumpulan pihak yang tidak bersetuju itu tidak memberi apa-apa kesan kepada sah atau tidak. Ulamak membincangkan hal ini dan mengkaji beberapa kes perlantikan khulafa’ rasyidin berempat. Mereka mendapati bahawa perlantikan Saidina Abu Bakar ra tidak mendapat bai’ah daripada Saad bin Ubadah ra. Ada juga sahabat yang memberikan bai’ah hanya selepas beberapa bulan. Perlantikan Saidina Ali ra juga berlaku hanya dengan sokongan sebahagian besar umat Islam ketika itu. Perlantikan Saidina Umar ra sebagaimana yang diketahui secara jelas di dalam sejarah sememangnya dipersoalkan oleh sebahagian sahabat ra. Perlantikan Saidina Usman ra sahaja yang agak unik kerana beliau mendapat persetujuan dari keseluruhan umat Islam ketika itu seperti yang disebut oleh Imam Ahmad:

“Tidak ada di dalam umat ini yang lebih kukuh mendapat bai’ah selain dari Usman ra. Beliau dibai’ah dengan ijmak dari seluruh umat Islam.”

Tetapi ijmak perlantikan seumpama itu tidak lagi berlaku di zaman sesudahnya. Tempoh bermula daripada perlantikan Yazid bin Muawiyyah sehinggalah ke zaman Abd Malik bin Marwan dari kerajaan Bani Umayyah dipenuhi dengan kisah-kisah keengganan kumpulan-kumpulan Islam di sana sini untuk memberikan bai’ah. Tetapi ulamak Islam tetap mengatakan pemerintah yang terlantik itu adalah sah.

Jika Pemerintah Itu Fasik Atau Zalim, Bolehkah Rakyat Menjatuhkannya?

Pemerintah yang adil wajib ditaati. Pemerintah yang fasik atau zalim pula dibincangkan panjang oleh ulamak. Ada yang berpendapat ia terlucut secara automatik, ada yang berpandangan boleh dijatuhkan dan ada yang berpandangan tidak boleh dijatuhkan. Tetapi dari semua perbahasan yang panjang itu, ulamak bersetuju bahawa tahap mudharat menjadi ukuran di dalam menentukan hukum boleh atau tidak menjatuhkan pemimpin yang fasik atau zalim itu.

Sesuatu kemungkaran tidak boleh dicegah jika mengakibatkan berlaku kemungkaran yang lebih besar. Memang ada hadis-hadis yang menyuruh umat Islam membenteras kezaliman dan kemungkaran. Tetapi di samping hadis-hadis itu, terdapat juga beberapa hadis yang menyuruh umat Islam bersabar terhadap pemimpin yang zalim selama mana umat masih boleh solat dengan aman. Hadis-hadis itu tidak bertentangan di antara satu dengan yang lain, tetapi ukuran maslahat semasa itu menentukan bagaimanakah himpunan hadis-hadis itu diamalkan.

Dalam sistem demokrasi sekarang, umat Islam telah bersetuju bahawa setiap beberapa tahun akan dilakukan pemilihan semula pemerintah. Jadi, umat Islam telah bersetuju untuk tidak menjadikan pemimpin tertinggi negara sebagai satu jawatan yang akan dipegang sampai mati. Sistem penggiliran ini di sudut tertentu lebih baik daripada amalan sebelum ini yang meletakkan pemimpin tertinggi negara hanya akan bertukar setelah kematiannya atau dengan rampasan kuasa. Dengan sistem sekarang, rakyat ada ruang yang cukup luas untuk menukar pemimpin negara secara aman. Pemimpin yang fasik atau zalim itu boleh ditukar secara aman dengan sistem yang ada sekarang. Ini ruang yang cukup baik bagi umat untuk menukar pemimpin yang fasik pada hari ini. Mudharatnya kurang dan suasana aman boleh kekal.

Tetapi kadang-kadang ada masanya sebahagian umat Islam tidak mampu untuk menunggu pilihan raya seterusnya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan pemimpin itu sekarang dengan apa juga cara yang boleh termasuklah melobi rakyat dan mengumpul kekuatan yang boleh memberi tekanan agar pemimpin itu jatuh. Di dalam Islam, tidaklah salah menjatuhkan pemimpin yang fasik atau zalim, tetapi keharusannya tidak mutlak begitu. Yang menjadi ukuran sentiasa adalah apa kesan daripada usaha itu? Membawa kepada mudharat yang lebih buruk atau membawa kepada kebaikan yang lebih?

Meneliti kata-kata ulamak Islam di dalam isu ini menunjukkan kepada kita yang mereka bersepakat bahawa menjatuhkan pemimpin fasik atau zalim itu mesti diukur dari sudut manfaat dan mudharat.

Berkata Ibnu Abi Syarif al-Syafie di dalam al-Masamirah:

“Seorang pemimpin yang fasik tidak terlucut jawatannya secara otomatik. Tetapi ia berhak dilucutkan jika pelucutan itu tidak membawa kepada fitnah (huru hara).”

Berkata pula al-Iji di dalam al-Mawaqif:

“Hendaklah umat melucutkan pemimpin jika ada sebab yang mewajibkan beliau dilucutkan. Jika usaha itu membawa kepada fitnah (huru hara) hendaklah diambil yang manakah yang ringan mudharatnya.”

Ibnu Taimiyah di dalam Minhaj al-Sunnah pula berkata:

“Jika usaha melucutkannya (pemimpin itu) lebih memudharatkan berbanding mengekalkannya (di jawatan itu), maka tidaklah harus seseorang melakukan sesuatu yang lebih besar mudharat semata-mata untuk menghilangkan mudharat yang lebih kecil.”

Berkata Ibn Abidin di dalam Hasyiyah Ibn Abidin:

“Jika dilantik seorang pemimpin yang adil kemudian beliau menjadi zalim dan fasik, pemimpin itu tidak terlucut secara automatik. Sebaliknya beliau boleh dilucutkan jika perlucutan itu tidak membawa kepada fitnah (huru hara).”

Kesimpulan daripada pandangan-pandangan ulamak di atas, fasik dan zalim semata-mata tidak memberi sandaran syarak untuk dilucutkan atau dijatuhkan seseorang pemimpin. Termasuk di dalam pertimbangan juga adalah kesan selepas daripada usaha menjatuhkan pemimpin itu. Jika mudharatnya lebih besar, maka syarak tidak membenarkan usaha menjatuhkan pemimpin yang fasik itu.

Demonstrasi: Kebebasan Suara Atau Bughah?

Di sini kita masuk kepada topik yang ingin kita bincangkan di peringkat awal tadi iaitu berkenaan hukum bughah. Sebelum pergi jauh, saya ingin menyimpulkan semula beberapa perkara di atas:

Malaysia adalah negara Islam yang perlu disempurnakan keislamannya. Ia bukan sekali-kali negara sekular.Pemerintah yang ada sekarang adalah pemerintah yang sah.Jika pemerintah yang ada sekarang ini fasik atau melakukan kezaliman, ia hanya boleh dijatuhkan jika usaha menjatuhkan itu tidak membawa mudharat yang lebih besar daripada mudharat kezaliman yang sedia ada.

Apabila kita mengatakan bahawa Malaysia adalah negara Islam, ia tidak bermakna bahawa kerja-kerja islah dah dakwah sudah berakhir. Matlamat negara Islam adalah terlaksananya syariat Islam secara sempurna. Ketakutan sebahagian pendakwah untuk mengiktiraf Malaysia sebagai negara Islam berpunca daripada salah faham bahawa matlamat terakhir perjuangan Islam adalah golongan Islamis mendapat kerusi politik. Sedangkan matlamat sebenar adalah terlaksananya syariah dan berdirinya kehidupan Islam di muka bumi. Dari situ pengiktirafan Malaysia sebagai negara Islam tidak sesekali akan menjadikan usaha-usaha golongan Islamis sebagai tidak relevan. Tertegaknya negara Islam masih mewajibkan umat Islam melakukan amar makruf nahi mungkar untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang.

Di sudut yang lain, jika Malaysia adalah negara Islam dan pemimpinnya adalah sah, sebarang usaha menjatuhkan pimpinannya dengan menggunakan kekuatan atau usaha menukar status negara kepada negara sekular atau mengubah perlembagaannya kepada yang lebih jauh dari ruh Islam, semua itu adalah jenayah. Jalan yang sah untuk menukar pimpinan adalah melalui jalan aman di dalam sistem pilihan raya sebagaimana yang telah dipersetujui bersama oleh umat Islam di Malaysia. Selain jalan yang aman ini, tidak pernah terbukti untuk tempoh puluhan tahun kebelakangan ini bahawa ianya akan menghasilkan natijah yang lebih baik untuk umat. Perubahan kuasa secara paksa dengan menggunakan kekuatan tanpa persiapan yang sungguh-sungguh hanya akan membawa umat Islam kepada keadaan yang lebih buruk. Cukuplah apa yang berlaku di dunia Arab sebagai pengajaran kepada umat Islam. Apakah keuntungan yang dikaut oleh rakyat Iraq? Apakah kebaikan yang dikecapi oleh rakyat Libya dan Tunisia? Apakah pula yang akan dihadapi oleh rakyat Mesir untuk tempoh puluhan tahun akan datang? Ke manakah hala tuju umat Islam Syria?

Mungkin itulah asas yang digunakan oleh Tuan Mufti Perak untuk mengaitkan peserta demonstrasi TURUN  dengan bughah. Saya menyetujuinya atas beberapa pertimbangan dengan sedikit perincian berkenaaan istilah yang digunakan oleh Tuan Mufti.

Demonstrasi TURUN tidak boleh dilihat berasingan daripada siri-siri demonstrasi yang banyak sebelum ini. Mesti dilihat satu pakej dengan tuntutan COMANGO yang mahukan Malaysia mengubah perlembagaannya untuk membenarkan falsafah dan gaya hidup liberal masuk bertapak di Malaysia. Mesti juga dikaitkan sekali dengan usaha-usaha sebahagian pihak dari kalangan non muslim yang mahu mengubah imej negara sebagai bukan negara Islam di mata dunia. Juga mesti dihubungkan sekali dengan tindakan sebahagian pembangkang yang tidak mahu mengiktiraf kerajaan yang ada sebagai sah lalu mereka-reka cerita palsu untuk menyokong dakwaan mereka. Mesti dilihat sebagai kesinambungan daripada tuntutan-tuntutan IFC yang sebenarnya akan meruntuhkan teras kenegaraan Malaysia. Mesti dikaitkan juga dengan kedegilan pihak Evangelist terus menerus menolak dan mencabar keputusan penguasa yang sah berkenaan isu kalimah Allah. Juga mesti dilihat sebagai kesinambungan projek mengubah dasar negara dari negara Islam kepada negara yang berteraskan kesamarataan mutlak berteraskan nilai Barat.

Kenapa mesti dilihat semua itu sebagai satu pakej? Kerana penganjurnya dan dalang di belakangnya adalah kumpulan manusia yang sama. Mereka cuma menukar-nukar proksi penganjur setiap kali mereka ingin menganjurkan apa juga demonstrasi dan tuntutan. Tetapi yang sentiasa menjadi tetamu khas dan mengisi pentas yang disediakan penganjur adalah orang yang sama. Mereka bermatlamatkan satu matlamat yang konsisten dari dulu hingga sekarang iaitu merubah status negara dan merubah perlembagaan. Ia tidak terhenti setakat isu kenaikan harga barang. Bahkan tidak terhenti setakat menurunkan Perdana Menteri dan barisan kabinet sedia ada sekarang. Matlamatnya lebih daripada semua itu.

Di dalam Islam, usaha merubah status negara, merubah perlembagaaan dan menghasut orang ramai untuk tidak memberikan ketaataan kepada pemerintah yang sah di dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat adalah satu jenayah. Tuan Mufti Perak menamakannya sebagai bughah. Saya berpendapat bahawa kategori jenayah itu berlegar di sekitar jenayah bughahhirabah atau langgar kontrak kewarganegaraan Islam, bukan sekadar jenayah bughah sahaja.

Bughah ditakrifkan oleh ulamak dengan takrifan yang pelbagai berdasarkan khilaf mereka terhadap perinciannya. Tetapi yang jelasnya ulamak bersetuju kepada tiga rukun utama jenayah bughah iaitu; keluar dari ketaatan pemerintah, dengan menggunakan kekuatan dan berniat untuk tujuan jenayah itu. Dalil yang menjadi rujukan ulamak di dalam isu bughah antaranya adalah:

“Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Hujurat: 9)

Ulamak kebiaasaannya akan menjadikan beberapa peristiwa di zaman awal Islam sebagai contoh bughah. Di antaranya adalah kisah perselisihan Saidina Ali ra dan Muawiyyah ra di dalam peristiwa perang Siffin dan peristiwa Tahkim. Di antaranya adalah kisah kumpulan Khawarij. Di antaranya lagi adalah perselisihan di antara pembesar Islam dengan Yazid bin Muawiyyah. Di antaranya lagi adalah peristiwa peperangan di antara Abdullah bin Zubair dan Abd Malik bin Marwan di dalam menentukan siapakah khalifah yang sah.

Hirabah pula bermaksud menggunakan kekuatan di kawasan yang sukar mendapat pertolongan manusia untuk merampas harta atau untuk membunuh atau untuk menakut-nakutkan manusia. Inilah takrif yang masyhur di kalangan ulamak mazhab Syafie. Sebahagian ulamak mazhab Syafie memasukkan sekali pencabulan seks menggunakan kekerasan di dalam jenayah hirabah. Manakala ada sesetengah ulamak yang menghadkan jenayah hirabah hanya kepada rampasan harta sahaja. Kekuatan yang dimaksudkan di sisi mazhab Hanbali dan Hanafi adalah senjata tetapi mazhab Maliki dan Syafie tidak mensyaratkan penggunaan senjata. Bahkan mazhab Malik berpandangan jenayah hirabah boleh berlaku dengan hanya menggunakan helah dan tipu daya sahaja. Dalil yang menjadi rujukan ulamak di dalam jenayah hirabah antaranya adalah:

“Hanyasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh atau dipalang atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang atau dibuang negeri. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar.” (Al-Maidah: 33)

Manakala langgar dan batal kontrak kewarganegaraan merujuk kepada akad atau kontrak yang telah mengikat seorang kafir untuk menjadi warganegara sesebuah negara Islam. Jika mereka bersetuju dengan beberapa syarat yang dikenakan oleh negara Islam, maka mereka menjadi warganegara zimmi dan mendapat hak dan kewajipan tertentu di dalam negara Islam. Jika mereka melanggar perjanjian tersebut, maka status kewarganegaraan zimmi itu bertukar kepada harbi dan akan dikenakan tindakan oleh kerajaan Islam seperti buang negara dan seumpamanya. Dalil kepada jenayah ini adalah akad yang dipersetujui oleh orang-orang kafir ketika Rasulullah saw mengasaskan negara Islam Madinah melalui piagam Madinah. Kisah nasib Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa’ dan Bani Quraizah yang dihalau dari negara Islam adalah dalil yang kuat berkenaan lucutnya status kewarganegaraan disebabkan jenayah melanggar kontrak kewarganegaraan zimmah.

Jika dilihat dari perbahasan ulamak berkenaan ketiga-tiga jenayah ini, mungkin agak sukar untuk kita mengkategorikan usaha sekumpulan manusia untuk merubah status dan perlembagaan negara di dalam jenayah mana satu. Tetapi pengkaji fiqh Islam akan boleh dengan mudah menyimpulkan yang berikut:

1. Tidak boleh sama sekali kita mengatakan bahawa usaha merubah status negara dan perlembagaan itu bukan jenayah di dalam Islam. Jangan sesekali mengkategorikan usaha merubah status negara dan perlembagaan ini sebagai demonstrasi biasa untuk menyuarakan pandangan dan bantahan semata-mata. Ia adalah dua isu yang berbeza. Berkumpul untuk menyuarakan pandangan dan bantahan tidaklah salah menurut ramai ulamak. Tetapi yang berlaku di Malaysia ini bukan setakat menyuarakan bantahan dan cadangan. Ia bertujuan untuk merubah status negara dan perlembagaan. Itu adalah jenayah dan bukan sekadar kebebasan menyuarakan pandangan. Mereka ingin membuang agama secara mutlak daripada struktur negara dan mengubah rujukan tertinggi negara kepada akal manusia semata-mata. Allah melarang orang Islam menjadikan rujukan tertinggi mereka selain dari wahyu. Firman Allah:

“Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.” (Al-Nisa’: 59)

2. Jika yang melakukan usaha merubah status negara Islam tersebut adalah orang kafir, maka ia sama sekali tidak boleh dimasukkan sebagai jenayah bughah. Bughah khusus untuk orang Islam sahaja. Manakala orang kafir, ia lebih hampir kepada pembatalan akad zimmah kerana menjadi salah satu syarat di dalam syarat kewarganegaraan zimmah adalah tidak melawan pemerintah dan bersama mempertahankan keselamatan negara. Sedikit khilaf ulamak berkenaaan isu ini hanya berlaku pada isu jika orang kafir tersebut digunakan oleh orang Islam yangbughah; ada ulamak yang mengatakan mereka tidak jatuh menjadi harbi. Tetapi tidak ada khilaf langsung di kalangan ulamak tentang batal kontrak zimmahtersebut jika orang kafir itu sendiri yang menganjurkan usaha menghasut orang ramai untuk merubah status negara Islam. Ini boleh dirujuk di dalam kisah-kisah yang berlaku kepada satu demi satu suku-suku Yahudi di Madinah apabila mereka mengkhianati kontrak perjanjian mereka dengan Nabi s.a.w.

3. Bilangan ramai atau sedikit tidak menjadi isu untuk dikategorikan sebagaibughah. Yang menjadi ukuran kepada sebahagian ulamak bukannya bilangan mereka yang ingin mengubah status negara tersebut tetapi bebanan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan. Jika bebanan itu banyak, maka bilangan mereka samada sedikit atau ramai tidak lagi menjadi perkiraan, mereka tetap dianggap sebagai bughah. Di dalam mazhab Hanbali, bilangan yang sedikit juga boleh dianggap bughah jika mereka bersenjata dan boleh melancarkan perang. Ini berdasarkan iktibar bahawa kerajaan terpaksa menanggung beban kewangan dan sumber tenaga manusia yang ramai untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan pemerintah.

4. Perkumpulan manusia yang berkumpul untuk menjatuhkan kerajaan Islam, jika tidak cukup syarat untuk dikategorikan sebagai bughah, maka ulamak akan mengkategorikannya sebagai hirabah dalam sesetengah keadaan. Contohnya adalah di dalam isu takwilBughah selalu dikaitkan oleh ramai ulamak dengan kekeliruan terhadap nas, atau istilah yang digunakan oleh sebahagian ulamak sebagai ‘mempunyai takwil’. Kumpulan bughah melawan kerajaan Islam kerana mereka menyangka secara salah bahawa syariat membenarkan mereka melawan. Jika kumpulan yang berkumpul untuk menjatuhkan kerajaan yang sah tidak mempunyai takwil, ini tidak bermakna mereka bukan penjenayah. Mereka adalah penjenayah di dalam kategori hirabah. Abdul Kadir Audah berkata:

“Hukum kumpulan manusia yang keluar dari ketaatan pemerintah tanpa takwil dan yang melawan dengan takwil tetapi tidak ada syaukah (kekuatan), pada sisi Imam Abu Hanifah dan Ahmad adalah hukum hirabah. Mereka akan diperlakukan di atas asas ini.”

5. Menentang kerajaan itu tidak semestinya menentang keseluruhan tiga institusi yang telah terpisah di dalam sistem pemerintahan moden; legislatif, eksekutif dan kehakiman. Tetapi menentang sebahagiannya juga adalah jenayah di dalam Islam. Abdul Kadir Audah berkata:

“Keluar dari ketaatan imam boleh jadi dengan cara melawan imam yang merupakan  ketua negara yang tertinggi atau pun melawan sesiapa yang mewakili imam.”

6. Ketiga-tiga jenayah ini mempunyai hukuman yang berbeza. Bagi jenayah bughahhukumannya adalah diperangi jika hanya boleh dileraikan kekuatan tersebut dengan perang. Bila perang berhenti dan golongan bughah telah kembali kepada ketataan pemerintah, mereka akan bebas menjadi warganegara yang aman. Bagi jenayah hirabah pula, hukumannya lebih berat iaitu salah satu daripada empat hukuman yang disebut di dalam ayat surah al-Maidah di atas. Manakala yang terbatal akad zimmahnya, kewarganegaraannya dibatalkan dan dia boleh dijatuhkan hukum buang negara.

7. Jika berlaku salah satu daripada tiga jenayah ini; bughah atau hirabah atau pembatalan akad zimmah, kerajaan boleh mengambil tindakan. Cuma diperincikan oleh ulamak apakah tindakan kerajaan itu. Adakalanya memang boleh sampai ke tahap menggunakan tentera dan adakalanya tidak sampai ke tahap itu. Ini semua bergantung kepada ijtihad kerajaan berdasarkan situasi yang berlaku.

Kesimpulan

Dari semua yang telah dikongsikan di atas, adalah jelas bahawa Malaysia adalah negara Islam dan perlu dinilai semua perkara berdasarkan neraca Islam. Dengan itu mengajak orang berkumpul dan menghasut orang ramai untuk mengubah status negara dan mengubah perlembagaan supaya jauh daripada prinsip Islam adalah satu jenayah. Kita tidak boleh menjatuhkan hukum kepada satu demonstrasi tanpa mengaitkannya dengan satu silsilah (rangkaian) usaha terancang yang panjang. Menjadi hak kerajaan untuk membenteras perkumpulan tersebut melalui apa-apa cara seperti yang diperincikan oleh fiqh Islam termasuklah jika terpaksa menggunakan kekuatan tentera. Hukum kategori orang ramai yang terlibat di dalam usaha menentang negara tersebut berkisar di sekitar samada bughahhirabah atau batal kontrak zimmah. Inilah hukum Islam jika isu ini dibincangkan dengan neraca Islam.

Wallahu a’lam.

Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni
Naib Presiden ISMA

Detik-detik negara Islam dihancurkan

image

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217 :

“Mereka sentiasa berusaha memerangi kamu sehingga mereka dapat memalingkan kamu dari agama kamu jika mereka mampu berbuat demikian.”

Penjelasan yang benar ini adalah dari Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya. Ia mendedahkan keazaman kaum musyrikin yang degil untuk meneruskan kejahatan mereka, dan untuk menindas kaum Muslimin kerana agama mereka, kerana penindasan itu merupakan satu-satunya matlamat yang tetap bagi musuh-musuh mereka, iaitu satu matlamat yang tidak berubah bagi musuh-musuh Islam di mana-mana negeri dan dalam mana-mana generasi manusia.

[ Tafsir Fi Zilalil Quran, Syed Qutb ]

Hakikat pertembungan ini telah jelas disebut di dalam Al-Quran, dan juga jelas dilihat dengan sejarah yang panjang permusuhan kuffar terhadap Islam yang tidak akan sesekali berhenti sehinggalah Kiamat. Saya ingin membawa pembaca semua untuk kita bersama mengimbas kembali tragedi-tragedi kejatuhan negara milik umat yang dipetik dari kitab At-Tarikh Al-Andalusi oleh Dr Abd Rahman Ali Al-Haji, Ad-Daulah Al-Uthmaniyyah oleh Dr Ali Muhammad As-Solabi dan Haadir Al-‘Alam Al-Islami oleh Dr Taufiq Yusuf Al-Waie untuk diambil iktibar dalam survival umat Islam masa kini :

1. Andalusia

Andalusia merupakan tanah air umat Islam yang telah dibuka oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711, negara Islam telah tertegak di tanah ini selama 781 tahun sehinggalah dihancurkan pada tahun 1492. Sejarah Islam Andalusia berakhir apabila tumbangnya Kota Granada ke tangan Raja Ferdinand V, Raja Kristian Sepanyol ketika itu. Permulaan kejatuhan Granada apabila satu-satunya raja Islam yang tinggal di Andalusia setelah semua kerajaan Islam dihancurkan iaitu Sultan Muhammad bin Yusuf bin Al-Ahmar memeteraikan perjanjian dengan Raja Ferdinand III yang dinamakan Perjanjian Jaen pada tahun 1246 kerana tiada pilihan lain disebabkan kota Granada sudah dikepung tentera Kristian.

Perjanjian ini telah menyebabkan Sultan Ibn Al-Ahmar kehilangan wilayah Jaen, Arjona, Porcuna, Priego, Higuera dan La Frontera dan hanya memiliki Granada di bawah penguasaannya. Baginda juga terpaksa membayar ufti kepada Raja Ferdinand III sebagai jaminan keselamatan. Dalam tempoh 246 tahun selepas itu tentera Kristian telah melanggar perjanjian dengan menyerang umat Islam hinggalah pada tahun 1492, Sultan Abu Abdullah yang merupakan raja terakhir Granada telah mengaku kalah dan menyerahkan Granda kepada tangan Raja Ferdinand V. Selepas kejatuhan itu umat Islam di Granda dibunuh secara beramai-ramai.

2. Turki Uthmaniyyah

Empayar Turki Uthmaniyyah adalah sebuah sejarah yang panjang, rumusan yang telah dibuat oleh Dr Ali Muhammad As-Solabi mengenai kejatuhannya adalah seperti berikut :

“Salah satu sunnah Allah yang jelas dapat dilihat melalui sejarah ialah apabila orang yang mengenali Allah menderhakai Allah, Allah akan membiarkan orang yang tidak mengenali Allah menguasai mereka. Oleh kerana itu, orang Kristian berjaya menguasai umat Islam. Umat ini telah menyimpang jauh daripada fahaman agama yang sebenar seperti aqidah kesetiaan  dan ketulusan, pengertiaan ibadat dan budaya syirik, bidaah dan khurafat berleluasa.

Penyimpangan paling dahsyat yang berlaku dalam sejarah umat Islam adalah munculnya golongan sufi sesat sebagai suatu kuasa terancang dalam masyarakat Islam. Mereka membawa kepercayaan, fikiran dan ibadat jauh daripada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Pengaruh sufi sesat ini semakin kukuh pada zaman terakhir Empayar Uthmani. Golongan sesat semakin bertapak kukuh terutama selepas kehadiran penjajah Kristian yang mencengkam umat Islam. Sebagaimana biasa, golongan ini sentiasa membantu dan menjadi musuh yang setia kepada musuh Islam. Golongan sesat yang utama ialah Syiah Dua Belas, Druze, Nasiri, Ismaili, Qadiani, Bahai dan banyak lagi golongan sesat yang mendakwa sebagai Islam.”

3. Palestin

Kronologi Nakbah (malapetaka atau penjajahan) Palestin juga merupakan suatu sejarah yang panjang, dua peristiwa utama yang ingin saya tekankan adalah Deklarasi Balfour 1917 dan pengkhianatan British dan PBB melalui ‘ketetapan 181’.

Deklarasi Balfour merupakan sebuah surat bertarikh 2 November 1917 daripada Setiausaha Luar British Arthur James Balfour kepada pemimpin Yahudi British Lord Rothschild untuk dikirimkan kepada Persekutuan Zionis British dan Ireland. Surat ini menggambarkan kedudukan yang diambil oleh Kabinet British seperti yang dipersetujui semasa mesyuarat pada 31 Oktober 1917. Ia juga menyatakan deklarasi ini sebagai isyarat “simpati kepada aspirasi Zionis Yahudi”. Deklarasi ini kemudiannya disiarkan secara umum pada 9 November 1917 dan menjadi kenyataan rasmi dasar kerajaan British menyokong penubuhan negara orang Yahudi di Palestin. Ini merupakan usaha yang paling jahat dalam sejarah peradaban dunia kerana dengan jelas ianya mencabuli perjanjian antarabangsa.

Penubuhan sebuah negara untuk Yahudi di Palestin disokong penuh oleh kerajaan British dan PBB. Pada 29 November 1947 sidang pleno PBB telah mengeluarkan ‘ketetapan 181′ yang mengakibatkan 2/3 tanah negara Palestin telah dibahagikan kepada pendatang Yahudi manakala bakinya yang hanya 1/3 keluasan tanah pula diberikan kepada penduduk asal Palestin yang sah. Kesan peristiwa ini menyebabkan penduduk Palestin terus dinafikan hak untuk bersuara. Liga Negara Arab pula gagal membantu perjuangan rakyat Palestin bagi mempertahankan hak-hak asasi mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara Palestin yang telah mereka diami sejak 4500 tahun lamanya.

Akhirnya pada 14 Mei 1948 yahudi Zionis dengan angkuhnya telah membuat pengumuman penubuhan negara Israel dan secara rasminya pada 15 Mei 1948 negara haram Israel telah diisytiharkan. British telah mengundurkan tenteranya dari Palestin selepas pengisytiharan itu berlaku. Kesan dari penubuhan ini ialah pasukan tentera pengganas Yahudi Zionis yang telah bertindak kejam mengusir lebih daripada 60% rakyat Palestin iaitu lebih kurang 800,000 ke luar negara manakala 30,000 yang lain telah diusir ke daerah-daerah yang ditakluki mereka.

4. Bosnia Herzagovina

Orang Islam di Bosnia tinggal di kawasan tengah selatan Yugoslavia. Mereka mendiami kawasan dari sungai Vardar hingga pergunungan Sar Planina di tenggara Sungai Sava dan Sungai Una di barat laut. Mereka turut berkongsi tanah itu dengan kaum Serb, Croat, penduduk Montegerano, bangsa Alban dan penduduk Macedonia. Pada kurun ke-18 telah tercetusnya peperangan getir antara Empayar Austria dan negara-negara Uthmaniyyah. Tentera kepada Empayar Austria terdiri daripada kaum Serb, Croat dan penduduk Montegerano menentang orang Islam Bosnia yang mewakili Uthmaniyyah. Setelah tentera Uthmaniyyah berundur maka bermulalah penghapusan etnik yang dahsyat terhadap orang Islam Bosnia.

Sejarawan Serb, Stofan Novakovitch menyatakan : “Operasi pembersihan kaum Turki (warga Bosnia yang tinggal di Serbia dinamakan sebagai orang Turki) di Belgrade berlangsung selama dua bulan bagi menentang orang Islam di Belgrade. Serb memasuki kota tersebut pada 8 Januari 1807 dan memusnahkan banyak masjid, sekolah dan kubur. Bilangan orang Islam di Bosnia yang sebelumnya di Serbia pada tahun 1830, dianggarkan seramai 50,000 orang. Apabila Serbia memperolehi pemerintahan autonomi, ia memutuskan orang Islam mesti meninggalkan Serbia. Oleh itu, dalam satu tahun, lebih 20,000 orang telah meninggalkan negara itu. Dalam persidangan antarabangsa Kanikila, orang Islam di Montenegro diwajibkan memeluk Kristian. Orang Islam yang dipaksa menganut Kristian tersebut telah dibaptis dalam satu majlis keraian besar-besaran dengan dihadiri oleh sejumlah besar pegawai polis dan pendeta agama.”

Kejatuhan Empayar Uthmaniyyah dan penjajahan Austria dan Hungary ke atas tanah umat Islam Bosnia bererti perubahan kepada cara hidup orang Islam di sana. Mereka menjadi sebahagian dari tamadun barat. Orang Islam merasa diri mereka dalam kehilangan dan nasib mereka tidak diketahui. Tiada pilihan di hadapan mereka kecuali berhijrah ke Turki, sehinggakan 1/3 bilangan penduduknya telah sampai ke Turki, atau ke negara lain di Timur Tengah.

Operasi penghapusan paling mengerikan berlaku pada permulaan November 1924 di perkampungan Sohubich dan Bavinobolia di wilayah Bilowabolia. Penduduk Montenegro telah membunuh 6,000 orang Islam dalam satu malam. Badan manusia yang masih hidup dipotong kepada beberapa bahagian, mata dikorek, telinga dipotong dan anggota dalaman badan seperti perut dikeluarkan. Tanda salib dilakarkan di atas badan menggunakan pisau. Mereka yang lari daripada penyembelihan ini berhijrah ke utara Bosnia, Turki dan Albania.

Kemuncak penyembelihan umat Islam Bosnia berlaku pada tahun 1992. Akhbar New York Times menyiarkan bilangan orang Islam yang terbunuh dalam perang sahaja berjumlah 200,000 orang. Mereka yang disembelih juga menyamai bilangan ini. Sementara mereka diusir dari kampong halaman melebihi 1.5 juta orang. Tujuan kekejaman ini ialah menghapuskan bangsa ini secara keseluruhan tanpa meninggalkan walaupun seorang. Ketua Majlis Syeikh Bosnia menyiarkan seruan berikut dalam Suara Amerika :

“Kami tahu secara yakin, tragedi yang menimpa kami pada hari ini merupakan perkara yang telah berlaku di Andalus. Bahkan kami melihatnya lebih dahsyat, kerana ia berlaku di hadapan tontonan seluruh dunia. Agensi-agensi berita membawa paparan kejadiannya sejam demi sejam dan minit demi minit. Namun begitu, dunia yang mengaku bertamadun dan berperikemanusiaan sedikitpun tidak bergerak untuk berbuat sesuatu. Penghapusan terus berlaku secara terang-terangan.”

5. Kashmir

Kashmir terletak di timur laut Pakistan. Ia berjiran dengan dengan India di sebelah tenggara, China di sebelah timur laut, Soviet Union di sebelah barat laut dan Pakistan di sebelah barat daya. Bilangan penduduk Kashmir melebihi 12 juta orang dan 85% adalah orang Islam. Penduduknya bukan berasal dari etnik India, kerana mereka berkulit putih dan bersaiz tinggi. Bahasa mereka juga bukan mirip bahasa India. Ramai pemimpin terkemuka di benua India berasal daripada wilayah ini. Antaranya ialah pemikir agung Islam, Muhammad Iqbal.

Era Islam di Kashmir bermula pada akhir kurun ke 14, apabila seorang raja Buddha, Rinchan Sha memeluk Islam. Baginda menamakan dirinya dengan Shodruddin. Ramai pengikut dan penduduk wilayah tersebut yang memeluk Islam bersamanya. Pemerintahan Islam berterusan di sana sehingga tahun 1819 apabila ia ditakluk oleh golongan Sikh. Pada tahun 1846, penjajah Britain menakluki wilayah itu, kemudian menjualnya kepada puak Dugra Hindu dengan bayaran harga sebanyak 7.5 juta rupee. Kontrak penjualan wilayah ini tidak mempunyai tempat dari aspek perlembagaan mahupun akhlak.

Pembahagian benua India terbahagi kepada dua negara yang merdeka iaitu negara Islam Pakistan dan negara sekular India, ini adalah menurut pelan pembahagian yang menetapkan seluruh kawasan yang majoriti Islam akan diserahkan kepada Pakistan, manakala semua kawasan majoriti Hindu akan diserahkan kepada India. Berdasarkan persetujuan ini, sepatutnya Kashmir digabungkan ke dalam Republik Islam Pakistan malangnya ia tidak berlaku. Ini kerana wilayah Kashmir sebelumnya diperintah oleh Maharaja Gulab Singh. Sekalipun dia seorang Hindu, namun penduduk wilayah tersebut majoritinya adalah beragama Islam. Maharaja Gulab Singh mengambil beberapa langkah yang menyingkapkan niatnya yang tidak mahu menyertai Pakistan. Ini tidak pelik kerana mana mungkin dia ingin bergabung di bawah pemerintahan sebuah republik Islam sedangkan dia seorang kafir.

Ketika itu, orang Islam di wilayah Jammu-Kashmir menyedari niat pemerintah mereka yang tidak mahu menyertai Pakistan sebagaimana persetujuan pembahagian benua India. Dalam situasi genting itu lahir Gerakan Pembebasan Wilayah Jammu-Kashmir yang dipimpin oleh Persidangan Umat Islam Wilayah Jammu-Kashmir. Tujuan gerakan ini adalah untuk menyelamatkan wilayah Islam itu dari cengkaman raja Hindu dan bergabung dengan Pakistan. Gerakan ini ditubuhkan pada 19 Julai 1947. Di samping itu, para pemuda wilayah tersebut memutuskan untuk berjihad membebaskan negeri mereka. Mereka telah berjaya memerdekakan sebahagian wilayah Kashmir dan mengasaskan kerajaan merdeka wilayah Jammu-Kashmir pada 24 Oktober 1947.

Pada tahun 1990, kerajaan Hindu mengambil langkah keras untuk menamatkan jihad rakyat Kashmir. Mereka menggunakan segala jenis senjata pembunuhan tanpa sebarang belas kasihan atau simpati. Mereka membunuh ribuan nyawa tidak berdosa dan angkatan tenteranya merogol ramai wanita, membakar ratusan tempat kediaman dan harta. Mereka juga menangkap ribuan pemuda, meruntuhkan masjid-masjid dan mengenakan perintah darurat 24 jam dan kadangkala berlarutan sehingga dua minggu. Sehingga kini Kashmir hanyalah sebuah wilayah yang telah hilang kedaulatan dan tanahnya dipecahkan dibawah tiga pemerintahan iaitu Pakistan, India dan China.

Penutup

Ini hanyalah sebahagian dari penderitaan yang ditanggung oleh umat Islam di seluruh dunia akibat hilangnya Khilafah Islamiyyah yang menaungi umat. Umat Islam di Malaysia seharusnya mengambil sebanyak mungkin pengajaran dari sejarah pertembungan tamadun Islam-kuffar dalam menghadapi ancaman pelbagai pihak di dalam negara mahupun tekanan antarabangsa. Kita perlu bijak memahami percaturan antarabangsa oleh musuh Islam, mereka kini tidak perlu menghantar tentera untuk merosakkan bangsa sesebuah negara, cukuplah mendoktrin generasi yang dengan sendirinya akan melaksanakan agenda penjajahan tersebut, kemudian barulah umatnya disembelih.

Ahmad Nu’man Mazlan
Ketua Biro Dakwah ISMA Jordan

Rabi’ul Awwal – Iktibar daripada Seerah Nabi buat umat Islam masa kini

Bulan Rabi’ul Awwal merupakan bulan kelahiran Nabi yang dikasihi (menurut pandangan sesetengah ulama), Nabi akhir zaman penutup segala Rasul, Nabi Muhammad saw. Apabila disebut seerah Rasul, umat Islam pada hari ini kebanyakannya hanya mengetahui maklumat-maklumat berbentuk luaran yang ringan tanpa mengambil iktibar sepenuhnya. Sedangkan pada setiap peristiwa seerah itu tersembunyi ibrah yang mampu membangkitkan iltizam, menggerakkan hati dan membuahkan keazaman dalam kehidupan seseorang. Malangnya umat Islam kini hanya memuliakan Nabi Muhammad saw dan seerah baginda secara ikutan dengan pengetahuan yang sedikit dan hanya berpada di hati dan lisan, tetapi tidak dizahirkan dengan amal dan perbuatan.

Bagi seorang muslim yang benar-benar mencintai Rasulullah saw, kehidupan baginda bukanlah hanya suatu cerita hiburan untuk mengisi masa lapang, kisah yang dibaca ketika Maulidur Rasul atau digunakan sebagai sumber kajian kritis ilmuan yang ingin mengejar ijazah kedoktoran. Ini bukanlah intipati bagaimana untuk membuktikan kasih sayang terhadap Rasulullah saw. Ikatan hidup seorang Muslim dengan Rasulullah saw lebih mendalam daripada semua ini. Bagi muslim yang mencintai Rasulullah saw, kehidupan baginda dijadikan teladan dan pedoman untuk perjalanan hidup seharian. Begitulah cara seorang muslim membentuk ikatan jiwa dengan Rasulullah saw. Mereka yang benar-benar beramal dengan risalah Nabi Muhammad saw mempunyai ikatan rohani dan akal yang lebih kuat dengan baginda daripada mereka yang  secara fizikal hampir kepada maqam Nabi tetapi saling bertolakan untuk menunaikan solat sunat di kawasan Raudhah yang mulia.

Marilah kita merenung beberapa kisah daripada mutiara seerah dan bandingkan dengan keadaan umat Islam khususnya di Malaysia untuk dijadikan pengajaran.

Seerah Sepintas Lalu

Sebelum peristiwa Hijrah, setiap kali musim Haji Rasulullah saw telah banyak mendekati pelbagai kabilah untuk menerima Islam. Rasul saw melawat khemah para haji di Mina sambil menyeru setiap wakil kabilah ke arah Islam. Namun, kesemua kabilah Arab tersebut menolak seruan tersebut. Alasan mereka mudah, mengapa mereka mahu menerima Islam sedangkan kabilah Nabi saw sendiri menolak baginda? Hanya ketika tahun ke 11 kenabian baginda, dalam perjalanan Rasul saw terserempak dengan enam pemuda Ansar dari Bani Khazraj yang sedang mencukur rambut. Baginda saw mengambil kesempatan tersebut untuk berdakwah dan mereka menerima dengan mudah. Tahun berikutnya berlaku Perjanjian Aqabah I, diikuti dengan Perjanjian Aqabah II pada tahun 13 kenabian dan seterusnya peristiwa Hijrah.

Marilah kita merenung sebentar mengapa penduduk Madinah mudah menerima Islam. Mereka yang mendalami Seerah telah mengetahui bahawa selain daripada faktor penduduk Yathrib mempunyai hati yang lebih lembut berbanding penduduk Mekah, antara faktor utama adalah generasi muda Aus dan Khazraj sudah penat bertembung sesama mereka setelah 40 tahun bertempur sedangkan kedua-dua kabilah tersebut mempunyai asal usul yang sama iaitu bani Azd dari Yaman. Pertempuran terakhir kabilah Aus dan Khazraj di dalam perang Buath telah menyebabkan ramai pemimpin veteran Aus dan Khazraj terkorban. Generasi muda ini mahukan perubahan dan mengimpikan perdamaian. Dengan izin Allah, jalan keluar mereka temui dengan kepemimpinan Rasul saw melalui penerimaan Islam.

Faktor seterusnya adalah mereka berjiran dengan kaum Yahudi di Madinah dan terdedah dengan ajaran agama Yahudi yang meramalkan akan datang nabi pada akhir zaman. Malah, seringkali jika kaum Yahudi berbalah dengan bangsa Arab di Yathrib mereka akan mengatakan bahawa nabi akhir zaman akan tiba di kalangan orang Yahudi untuk mengakhiri penguasaan politik Kabilah Aus dan Khazraj di Yathrib. Oleh sebab itulah apabila golongan Ansar berjumpa dengan Nabi Muhammad saw, mereka (Ansar) lebih cepat menerima kerasulan baginda kerana mahu berlumba dengan bangsa Yahudi.

Faktor terakhir, sekalipun bangsa Arab adalah majoriti di Madinah namun penguasaan ekonomi dipegang oleh kaum Yahudi. Di dalam sesuatu perbalahan, Banu Qainuqa di kalangan Yahudi menyokong kabilah Aus manakala Banu Nadhir dan Banu Quraizah pula membantu kabilah Khazraj. Lihatlah kebijaksanaan percaturan politik tersebut yang sekaligus menguntungkan kaum Yahudi yang minoriti. Apabila generasi muda dari kedua-dua belah kabilah sedar bahawa mereka sebenarnya dipermainkan oleh kaum Yahudi, mereka mula berdamai dan berada dalam proses yang hampir untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul dari kaum Khazraj sebagai raja mereka. Namun, Allah swt mentakdirkan Rasulullah saw berjumpa jemaah haji daripada kabilah Aus dan Khazraj yang menjadi titik permulaan berlakunya peristiwa Hijrah selepas Perjanjian Aqabah ke II.

Saksikanlah keindahan ajaran Islam bagaimana bertitik-tolak daripada permuafakatan yang terbentuk melalui persaudaraan kedua-dua kabilah tersebut melalui aqidah Islam, terlerailah permusuhan asabiyah politik yang telah lama memisahkan mereka. Malah, Islam telah pergi lebih jauh dengan menyatukan golongan Ansar dan Muhajirin membentuk suatu persepakatan yang belum pernah diamalkan oleh mana-mana kabilah Arab sebelum ini – pembentukan satu “kabilah” baru atas dasar aqidah dan bukannya atas dasar kebangsaan ataupun warna kulit. Kesetiaan mereka hanyalah kepada Allah swt dan Rasul saw. Negara Islam Madinah pun terbentuk dan sejak daripada itu kaum Yahudi dan Abdullah bin Ubay bin Salul serta golongan munafiq semakin membenci baginda saw kerana sudah hilang monopoli ekonomi dan peluang penguasaan politik di Madinah Munawwarah.

Saksikanlah juga kesungguhan Rasulullah saw memelihara kesatuan umat Islam setiap kali golongan munafiq yang membenci kesatuan ini seringkali mencuba di setiap kesempatan untuk memecahkannya dengan seruan assabiyah jahiliyyah. Ketika terjadi satu perbalahan kecil antara khadam Saidina Umar ra dan seorang pemuda Ansar dalam perjalanan pulang selesai dari Perang Bani Mustaliq, khadam Saidina Umar ra menyeru “Wahai orang-orang Muhajirin, bantulah aku” manakala pemuda Ansar pula menyeru “Wahai orang-orang Ansar, bantulah aku”. Abdullah bin Ubay yang mendengar teriakan tersebut mengambil kesempatan untuk membangkitkan dendam kesumat dan seruan Jahiliyah yang telah dimatikan oleh Islam. Namun, Rasulullah saw berjaya memadamkan api jahiliyah yang jika dibiarkan akan merebak umpama api dalam sekam.

Saksikanlah juga kebijaksanaan Rasulullah saw ketika perjanjian Hudaibiyah dimeterai. Perjanjian tersebut berlaku ketika kaum musyrikin terpaksa mengiktiraf kekuatan kesatuan umat Islam. Walhal sepanjang Rasul saw berada di Mekah ketika umat Islam benar-benar terhimpit, dipulau dan tersiksa, baginda tidak menerima sebarang kompromi atau berunding dengan pemimpin kafir Quraisy pada waktu tersebut sekalipun untuk meringankan kesusahan yang dialami oleh umat Islam walaupun sedikit.

Sejarah juga menyaksikan ketegasan Rasulullah saw apabila umat Islam mencapai kemenangan mutlak pada Hari Pembukaan Mekah dan segala patung-patung berhala yang tersergam di Kaabah dihancurkan, maka lenyaplah kebatilan sepenuhnya. Ketika Rasul saw memerintahkan supaya pintu Kaabah dibuka dan melihat adanya gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam sedang menilik nasib dengan batang-batang kayu seperti anak panah tanpa mata, baginda saw dalam keadaan marah berkata kepada kaum musyrikin sambil memerintahkan agar gambar tersebut dimusnahkan:

“Semoga Allah memerangi kaum musyrikin. Demi Allah, mereka berdua tidak pernah menilik nasib dengan benda ini sama sekali.” Hadith sahih diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radiallahuanhuma.

Seerah juga telah mencatit pada bulan Rabi’ul Awwal tahun ke 11 Hijrah, sebaik sahaja kewafatan baginda bagaimana umat ini hampir berpecah ketika perjumpaan di Saqifah Banu Saa’dah untuk melantik khalifah pertama umat Islam. Golongan Ansar mahu memilih Sa’ad bin Ubaadah ra memandangkan merekalah anak tempatan yang memberi perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah s.a.w dan para muhajirin yang datang dari Mekah. Manakala Saidina Abu Bakar ra yang melihat dengan pandangan yang lebih jauh mengesyorkan agar jawatan khalifah diberikan kepada orang Quraisy berdasarkan pada masa tersebut bangsa Arab secara keseluruhan melihat kepada bangsa Quraisy sebagai tunjang kepemimpinan. Saidina Abu Bakar ra juga menyatakan bahawa kaum Muhajirin merupakan golongan pertama memeluk Islam tanpa menafikan bakti dan segala jasa yang telah dihulurkan oleh golongan Ansar dari kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya suasana hangat tersebut berakhir apabila semua yang hadir membai’ah Saidina Abu Bakar ra sebagai khalifah pertama tanpa pertikaian lagi termasuklah daripada Saad bin Ubaadah ra.

Ibrah Buat Umat Ini

Begitulah beberapa permata berharga yang dikutip dari kisah Rasulullah saw. Seerah yang telah diringkaskan secara sepintas lalu itu mempunyai pelbagai pengajaran yang berharga bagi mereka yang ikhlas dan mahu berfikir.

Perhatikan bagaimana aqidah Islam telah menghilangkan unsur jahiliyah yang memecah-belahkan kepada unsur persaudaraan yang diikat dengan kesetiaan kepada Allah dan Rasul. Perhatikan juga bagaimana berasaskan daripada kesatuan umat Islam, barulah perpaduan nasional dibentuk dengan penduduk bukan Islam menghormati kepemimpinan umat Islam. Perhatikan juga bagaimana musuh-musuh Islam pasti ada yang tidak mahu melihat permuafakatan umat Islam terjalin kerana menyedari persepakatan tersebut hanya akan membawa kepada hilangnya dominasi politik dan monopoli ekonomi golongan tertentu yang mendapat laba keuntungan daripada perpecahan tersebut. Perhatikan juga waktu dan suasana Rasulullah saw duduk di meja rundingan dengan golongan musyrikin – ketika kesatuan Islam mempunyai kekuatan kuasa pendesak untuk mempengaruhi sesuatu perjanjian. Perhatikan juga ketegasan dan kebencian Rasulullah saw dalam sebaran perkara batil yang merosakkan aqidah umat baginda. Perhatikan juga kebijaksanaan para sahabat selepas kewafatan baginda untuk meneruskan kepemimpinan Islam dengan mengambil kira suasana sosio-politik waktu tersebut iaitu kedudukan kaum Quraisy sebagai tunjang kepemimpinan bangsa Arab.

Bandingkanlah dengan suasana umat Islam khususnya di Malaysia sekarang dan kita akan dapati daripada kisah yang disampaikan terkandung formula penyelesaian kemelut di tanahair.

Persoalannya:

– Sudahkah kita bersedia untuk menolak “assabiyah” politik kepartian agar impian untuk umat Islam dapat mencapai kata sepakat di tanah air sendiri di atas dasar aqidah menjadi satu realiti?

– Sudahkah kita bersedia untuk memeriksa kesahihan sebarang berita yang disebarkan melalui media massa atau media alternatif sama ada dari parti pemerintah atau parti alternatif sebelum berkongsi pada status facebook atau twitter kita? Bukankah sejarah dan peringatan di dalam Al-Quran sahaja sudah cukup buat kita untuk mengiktiraf hakikat bahawa umat ini akan sentiasa bertembung dengan kebatilan sama ada di kalangan umat Islam sendiri atau dari musuh luar?

– Sudahkah kita bersedia untuk menerima hakikat bahawa jalan pertama kepada penyelesaian permasalahan di tanah air ini adalah dengan membentuk perpaduan sesama umat Islam terlebih dahulu sebelum membentuk perpaduan nasional dengan masyarakat bukan Islam?

– Sudahkah kita bersedia untuk bertegas di dalam isu aqidah dan tidak terus membelakangkan isu tersebut semata-mata kerana apabila disentuh oleh parti lawan, isu aqidah menjadi busuk dan kelihatan palsu?

– Sudahkah kita bersedia untuk keluar daripada perpecahan politik dan cengkaman pemonopoli ekonomi dengan meletakkan syariah Islam sebagai garis panduan umat ini?

– Sudahkah kita bersedia untuk menutup segala ruang walau sekecil mana sekalipun untuk musuh Islam merosakkan pemahaman aqidah yang murni ini?

– Sudahkah kita bersedia untuk mengakui bahawa umat islam di Malaysia sebenarnya terbahagi kepada dua kabilah politik dan inilah assabiyah yang merugikan umat Islam? Assabiyah parti politik yang memecahkan umat Islam itulah yang sebenarnya ditegah Islam dan lebih berbahaya daripada seruan ke arah persepakatan bangsa untuk mendaulatkan syiar Islam.

Yakinilah bahawa Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas dalam menyelesaikan kemelut yang sedia ada.

Penutup

Di sinilah kepentingan kita mencari ilmu dan memahami pengajaran di sebalik setiap perjalanan Rasulullah saw .Hakikatnya, tugas Nabi Muhammad saw bukanlah untuk menarik kita ke syurga dengan talian hayat ghaib atau surat pengampunan dosa. Sesungguhnya tugas dan kehidupan Baginda saw ialah mencampakkan ke dalam sanubari kita satu kesedaran yang dengannya kita mampu melihat kebenaran dalam keadaan yang asli. Peranan Nabi Muhammad saw adalah untuk menyampaikan risalah tauhid serta menjelaskan apakah itu kebatilan dan apakah itu haq.

Namun semasa umat Islam semakin lalai, musuh-musuh Islam telah mengambil kesempatan meretakkan binaan Islam satu persatu agar satu hari ia hanya tinggal runtuhan seperti candi di Lembah Bujang. Bagaimanakah kita boleh membiarkan suasana jahiliyyah berkembang semula di tanah air ini setelah Islam bertapak di Tanah Melayu ratusan tahun yang dahulu? Bagaimanakah  boleh dibiarkan berlaku perubahan yang bahaya sebegini dalam diam-diam sedangkan kita melaungkan slogan cintailah Rasulullah saw ketika maulidur rasul?

Oleh itu, umat Islam hendaklah memahami dengan mendalam seerah Rasulullah saw. Ini tidak mungkin akan terlaksana melainkan dengan memahami tujuan risalah Islam, mempelajari perjalanan hidup baginda dan berpegang dengan teliti ajaran yang telah disampaikan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas. Sempena bulan Rabi’ul Awwal ini marilah kita merenungi keadaan diri kita dan umat ini. Jalan manakah yang akan kita pilih untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat? Di sisi Allah hanya ada dua, jalan kekufuran atau jalan ketundukan.

Alangkah murahnya kasih sayang kepada baginda jika ia hanya sekadar kata-kata. Namun alangkah mahalnya kasih sayang kepada Rasulullah saw andaikata ia dizahirkan dalam bentuk ikutan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah swt sebagaimana yang telah diajar baginda.

Abu Ameen
Aktivis ISMA

Kegagalan UMNO untuk berubah halang usaha pertahan kuasa Melayu Islam

image

BANGI, 2 Jan – Sikap UMNO yang tidak berubah akan menggagalkan usaha untuk mempertahankan kuasa politik Melayu Islam dalam pilihan raya akan datang.

Presiden ISMA, Ustaz Abdullah Zaik Abd Rahman berkata, NGO Islam dan Melayu telah menolak  Pakatan Rakyat (PR) pada PRU13 lalu adalah semata-mata untuk mempertahan kuasa politik Melayu Islam.

“Mereka semua menolak PR bukan kerana sayangkan UMNO mahupun Barisan Nasional (BN), tetapi adalah kerana sayangkan Melayu dan Islam ” tegasnya hari ini dalam satu kenyataan.

Tambahnya, amaran ini telah pun disampaikan kepimpinan NGO Islam sendiri kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dalam satu pertemuan sebelum ini.

Namun begitu, masih tiada perubahan konkrit yang benar-benar berlaku selain retorik politik dan sedikit langkah bersifat ’hiasan’ yang telah dilakukan.

Ia sebenarnya lebih dilihat sebagai ikhtiar untuk mengekalkan survival politik parti UMNO sahaja berbanding usaha untuk memperbaiki kedudukan Islam dan memartabatkan Melayu secara keseluruhan.

Sehubungan itu tegas Ustaz Abdullah, sikap angkuh UMNO, gagal merialisasikan harapan dan keengganan untuk berubah mungkin akan menjadi punca utama kemusnahan kuasa politik Melayu menjelang PRU 14.

Rahmat dalam mentauhidkan Allah: Menyanggah faham liberal dalam memahami konsep rahmat seluruh alam.

     Kritikan puak-puak pejuang liberalisme berbangsa
Melayu terhadap tindakan JAIS merampas ratusan
Bible yang mengandungi kalimah Allah baru-baru ini
dikatakan bersandarkan kepada prinsip-prinsip Islam
dalam hubungannya dengan orang bukan Islam.
Antara yang sering diutarakan ialah ayat 107 daripada
Surah al-Anbiya´, yang bermaksud, ¨Dan tiadalah
Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad),
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian
alam¨ , ayat 256 daripada Surah al-Baqarah, yang
bermaksud, ¨Tidak ada paksaan dalam ugama
(Islam)¨ dan ayat 125 daripada Surah an-Nahl, yang
bermaksud, ¨Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai
Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan
nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah
dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan
cara yang lebih baik¨ .
Isu JAIS bukan yang pertama, bahkan ketiga-tiga ayat
di atas sering dijadikan hujah untuk menyokong
pendirian mereka, antara lain dalam isu hukuman
terhadap orang murtad, isu nama suci Allah, isu tahaluf
siyasi dan lain-lain. Seolah-olah agama Islam ini
hanya berkisar pada ketiga-tiga ayat itu, ataupun lebih
tepat lagi mereka hanya mahu merujuk kepada tiga
ayat itu sahaja. Mereka bercakap tentang konsep
hubungan Islam dengan bukan Islam dan berpada
dengan tiga ayat ini.
     Bagaimana pula pandangan mereka terhadap ayat 29
daripada Surah Taubah, yang bermaksud, ¨Perangilah
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula
tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan
oleh Allah dan RasulNya, dan tidak berugama
dengan ugama yang benar, iaitu dari orang-orang
yang diberikan Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani),
sehingga mereka membayar “Jizyah” dengan
keadaan taat dan merendah diri¨ dan ayat 123
daripada surah yang sama, yang bermaksud, ¨Wahai
orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang
kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu; dan
biarlah mereka merasai sikap kekerasan (serta
ketabahan hati) yang ada pada kamu; dan
ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang bertaqwa (dengan memberikan
pertolonganNya)¨ .
     Artikel ini tidak bermaksud mahu menghuraikan konsep
Jihad dalam Islam, yang antara lain ayat-ayat
pentingnya ialah ayat 29 dan 123 Surah Taubah di
atas. Tidak juga mahu menyenaraikan ayat-ayat Wala´
dan Bara´, yang begitu banyak, yang merupakan asas-
asas penting apabila kita membincangkan topik
hubungan Islam dengan bukan Islam. Kedua-duanya
berkaitan hubungan dengan bukan Islam. Kedua-
duanya memerlukan tajuk penulisan khusus dan artikel
ini bukan untuk tujuan itu.
    Apa yang ingin diutarakan ialah kecenderungan mereka
untuk mengambil satu atau dua ayat yang boleh
menyokong pendirian yang telah diputuskan terlebih
dahulu, tanpa melihat kepada keseluruhan ayat-ayat
lain yang menyentuh tentang prinsip Islam dalam
konteks hubungannya dengan bukan Islam . Perkara ini
bertambah buruk apabila penafsiran terhadap satu atau
dua ayat itu juga tidak menyeluruh, tanpa merujuk
kepada kitab tafsir muktabar dan tanpa mengambil kira
urutan ayat sebelum dan selepasnya.
Ibnu Abbas diriwayatkan berkata dalam menafsirkan
ayat 107 Surah al-Anbiya´ itu, ¨Sesiapa yang mengikut
Baginda maka baginya rahmat di dunia dan akhirat.
Sesiapa yang tidak mengikut Baginda (kufur), maka
rahmatnya ialah tidak diseksa dengan ditelan bumi dan
dihujani batu dari langit seperti kaum terdahulu¨ .
Riwayat Ibnu Abbas ini kita temui dalam setiap kitab
Tafsir Tabari, Ibnu Kathir dan Qurtubi. Mari kita
perhatikan pula kata-kata al-Allamah Ibnul Qaiyim al-
Jauziah tentang perselisihan pendapat ulamak tentang
ayat ini; adakah seluruh alam itu bermaksud orang-
orang mukmin sahaja atau keseluruhan manusia?
Kata al-Allamah Ibnul Qaiyim, ¨bahawa seluruh alam
secara umumnya mendapat manfaat daripada
pengutusan Baginda. Adapun pengikut-pengikut
Baginda (orang-orang yang beriman) maka mereka
mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Adapun
musuh yang memerangi Baginda maka penyegeraan
pembunuhan dan kematian mereka adalah lebih baik
daripada mereka hidup, kerana hidupnya mereka
bermakna bertambah kuat azab ke atas mereka di
akhirat kelak sedangkan mereka telah diputuskan
mendapat kecelakaan, maka penyegeraan kematian
mereka adalah lebih baik bagi mereka daripada
panjang umur dalam kekufuran. Adapun Muahadun
(Ahli Zimmah) maka mereka dapat hidup di bawah
naungan, perjanjian dan jaminan Baginda, dan nasib
mereka tidak seburuk orang yang memerangi
Baginda disebabkan perjanjian Zimmah itu¨ .
Jelas daripada riwayat Ibnu Abbas itu bahawa sifat
rahmat itu tiada kena mengena dengan isu berlembut
dalam isu penguatkuasaan undang-undang dalam
negara Islam. Ibnul Qaiyim pula jelas menumpukan
rahmat ke atas rakyat bukan Islam dalam negara Islam
berasaskan perjanjian mereka sebagai rakyat. Antara
perjanjian itu ialah mematuhi undang-undang dan
peraturan yang sah, yang dikuatkuasakan oleh
pemerintah. Jelas sekali larangan penggunaan kalimah
Allah merupakan undang-undang dan peraturan yang
sah, yang mesti dipatuhi oleh seluruh rakyat.
Lebih jelas lagi apabila kita ikuti penegasan Allah
Taala dalam ayat berikutnya, iaitu ayat 108 yang
bermaksud, ¨ Katakanlah: “Sesungguhnya yang
diwahyukan kepadaku (mengenai ketuhanan ialah)
bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat
Esa, maka adakah kamu mahu menurut apa yang
diwahyukan kepadaku?”
Kata Syed Qutb dalam Fi Zilal al-Quran mengulas ayat
108 ini, ¨Sesungguhnya inilah unsur tonggak rahmat
dalam risalah (Baginda) itu. Unsur tauhid mutlak, yang
menyelamatkan manusia daripada waham jahiliyah,
daripada beban keberhalaan, daripada tekanan waham
dan khurafat. Tauhid yang mendirikan kehidupan di
atas asasnya yang kukuh, maka ia mengikat kehidupan
dengan alam wujud keseluruhannya berdasarkan
undang-undang alam yang jelas dan tetap, bukan
berdasarkan hawa nafsu dan kecenderungan syahwat.
Tauhid yang menjamin bagi setiap insan keupayaan
untuk berdiri tegak dan tidak tunduk kecuali kepada
Yang Maha Esa Yang Maha Perkasa.
Inilah jalan rahmat, ¨maka adakah kamu mahu
menurut apa yang diwahyukan kepadaku?¨. Itulah
satu soalan yang Rasulullah S.A.W. diarahkan agar
melontarkannya kepada mereka yang mendustakan
dan mengejek Baginda.
Allah S.W.T. tidak mengutuskan Rasulullah S.A.W.
melainkan kerana kasih sayang dan rahmat-Nya ke
atas umat manusia yang sesat tanpa tauhid. Akidah
tauhid adalah hakikat sebenar rahmat yang dibawa
oleh Rasulullah S.A.W. Konsep Rahmatan lil Alamin
tidak boleh difahami dalam kerangka humanisme Barat
dan pluralisme agama yang menyamaratakan antara
tauhid dan syirik.
     Bagaimana pula jika saya utarakan tentang pendirian
para fuqahak Hanafiah, Hanabilah dan Syafieyah yang
sepakat melarang Ahli Zimmah daripada menzahirkan
syiar agama mereka di khalayak ramai, di luar rumah
ibadat mereka, kecuali di kawasan penempatan
didominasi oleh mereka. Pendirian para fuqahak itu
bukan kerana syiar agama bukan Islam itu sendiri,
akan tetapi atas sebab lain iaitu bagi mengelakkan
berlakunya fitnah dan kemudaratan ke atas akidah
umat Islam. Jika pengharaman itu kerana syiar agama
bukan Islam itu sendiri, sudah tentu para fuqahak
melarangnya tanpa ada sebarang pengecualian. Ertinya
kebebasan agama wujud di situ, tetapi dalam batas
yang dibenarkan. Soalnya ialah adakah mereka melihat
bahawa pendirian para fuqahak ulung yang melarang
syiar agama bukan Islam itu bertentangan dengan
semangat ayat 107 daripada Surah al-Anbiya´? Jika
jawapannya ya, bermakna puak-puak liberal
mendakwa lebih memahami al-Quran berbanding
ulamak muktabar Islam.
     Tiada siapa yang menyanggah kebebasan iktikad dan
kepercayaan bagi rakyat bukan Islam di negara ini. Ia
merupakan hak rakyat bukan Islam yang diiktiraf oleh
Islam. Bagaimanapun kebebasan itu tertakluk pada
undang-undang dan peraturan yang dikenakan oleh
pemerintah yang tanggungjawabnya ialah untuk
menjaga kemaslahatan umat Islam dan menjauhkan
mereka daripada kemudaratan.
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan
Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-82
yang bersidang pada 5 – 7 Mei 2008 telah memberi
keputusan. Majlis Syura Ulamak PAS juga telah
memberi keputusan. Keputusan Mahkamah Rayuan
juga telah diketahui. Apalah gunanya undang-undang
jika tiada penguatkuasaan.
     Tetapi pejuang liberalisme sememangnya
menggunakan kaedah sanggah dan persoal
setiap tindakan pihak berotoriti dalam agama.
Mereka akan kembangkan dan budayakan sikap
anti terhadap pihak berkuasa agama
terutamanya di kalangan anak muda.
Pendekatan mereka ini berpunca daripada
fahaman mereka yang menghadkan konsep
kerajaan itu hanya pada menyediakan pra
sarana awam, petugas kehakiman dan petugas
keselamatan. Pihak berkuasa agama tidak
diperlukan, kerana yang demikian itu pada
mereka sudah campur tangan dalam hak
kebebasan individu.
     Peristiwa pihak JAIS merampas beratus naskhah Bible
berbahasa Melayu dan Iban baru-baru ini bukan saja
telah dimanipulasi oleh politikus-politikus tertentu
untuk meraih sokongan orang Kristian, bahkan reaksi
kepada peristiwa itu turut menzahirkan pengaruh
liberalisme dan pluralisme agama dalam kenyataan
yang dikeluarkan oleh kalangan Islamis. Keghairahan
untuk meraih sokongan bukan Islam menyebabkan Dr
Mujahid secara sedar mahupun tidak sedar
menggunakan hujah-hujah yang sering digunakan oleh
puak-puak pejuang liberalisme dan pluralisme agama.
Kesimpulannya, membawa ayat 107 daripada Surah al-
Anbiya´ sebagai satu hujah menyanggah tindakan
penguatkuasaan JAIS adalah tidak kena pada
tempatnya. Bahkan ayat itu dipergunakan demi meraih
sokongan bukan Islam dan menjustifikasikan
pendekatan berbaik sangka dengan bukan Islam dan
sebaliknya berburuk sangka sesama Islam. Perkara ini
amat jelas dalam kenyataan Dr Mujahid yang disiarkan
dalam Kinitv, apabila beliau menegaskan tiada agenda
Kristianisasi dalam penggunaan kalimah Allah oleh
pihak Kristian, sebagai satu sikap sangka baik
terhadap bukan Islam, tetapi sebaliknya menuduh
bahawa larangan penggunaan kalimah itu untuk tujuan
kepentingan politik lawan semata-mata, satu sikap
sangka buruk tanpa mengambil kira pendapat lebih
80% umat Islam negara ini yang tidak bersetuju
penggunaan kalimah itu oleh bukan Islam. Bahkan
sangka buruk melampau itu telah membelakangkan
keputusan Majlis Syura Ulamak PAS sendiri.

Dipetik dari :

http://ustazhazizi.wordpress.com/2014/01/12/rahmat-dengan-mentauhidkan-nya/

Ustaz Hazizi Abdul Rahman merupakan ketua unit latihan dan kepimpinan Ikatan Muslimin Malaysia.

ISMA pergiat seruan bantah COMANGO

2 Januari 2013 : Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang hari ini telah dijemput bersama untuk menghadiri satu sesi sidang akhbar khas yang dianjurkan oleh Solidariti Muslim Daerah Klang. Sidang akhbar yang berlangsung di Restoran MK Fatimah, Pekan Meru, Klang ini bertujuan untuk menyatakan bantahan terhadap Paderi Lawrence Andrew yang berdegil untuk terus menggunakan kalimah Allah bagi menggantikan perkataan God di gereja – gereja Kristian.
image

            Dalam sidang akhbar tersebut wakil Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang,  Al fadhil Ustaz pathan bin Hussain berkata bahawa tindakan paderi tersebut bukan sahaja mengguris hati umat islam di Malaysia bahkan melanggar titah Duli Yang Maha Mulia Sultan yang tidak mengizinkan perkataan god di dalam Bible diterjemahkan kepada kalimah Allah. Beliau juga turut menekankan bahawa bantahan pada kali ini dilihat sebagai satu kesepakatan suara orang islam di Negeri Selangor umumnya dan juga di Daerah Klang  khususnya.

            Sementara itu dalam sesi temubual ringkas bersama YDP Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang, Tuan Haji Zainuddin Ghaffar berkata bahawa inilah sebenarnya antara natijah yang dilihat dari tuntutan COMANGO yang dilaung-laungkan oleh 54 NGO yang dianggap beliau sebagai pengkhianat negara. Tindakan Paderi Lawrence Andrew ini juga dilihat beliau sebagai satu tindakan yang seolah-olah menabur garam di atas luka umat islam di Malaysia.

Proses bantahan akan diteruskan oleh Ikatan Muslimin Malaysia bersama-sama dengan Solidariti Muslim Daerah Klang dan kemuncak bagi bantahan ini adalah penyerahan surat bantahan tersebut kepada PAderi Lawrence Andrew yang akan berlangsung pada 5 Januari nanti.

image

UMAT ISLAM : JANGAN SEPERTI KERBAU DICUCUK HIDUNG!

29 Disember 2013 : Naib Yang Di Pertua Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang hari ini mengingatkan kepada semua umat Islam di Malaysia agar tidak menjadi seperti kerbau yang dicucuk hidung. Beliau memetik firman Allah swt dari surah Al-Araf ayat 179 yang menyeru manusia agar menggunakan penglihatan, pendengaran dan juga hati yang dianugerahkan oleh Allah swt dalam menilai apa sahaja perkara yang berlaku di negara ini terutama yang melibatkan ancaman kepada agama, bangsa dan negara. Beliau berkata demikian dalam salah sebuah siri Kempen Selamatkan Ummah yang dianjurkan oleh Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang yang berlangsung di Dewan masjid India Klang pagi semalam. Dalam program yang dihadiri lebih 150 orang tersebut beliau menekankan akan pentingnya kekuatan dan kesatuan tindakan di kalangan umat islam di Malaysia untuk membantah dan seterusnya menguburkan permohonan ‘COMANGO’ yang jelas merupakan satu bentuk pengkhianatan kepada kedaulatan Islam di Malaysia.

Image

Naib Yang DiPertua ISMA Klang, Ust. Mohd Pathan Hussain

            Seruan kesepakatan menolak ‘COMANGO’ yang dijadikan misi dalam siri-siri Kempen Selamatkan Ummah ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari peserta –peserta yang hadir. Hampir kesemua peserta menurunkan tandatangan mereka dalam petisyen menolak COMANGO yang diedarkan. Terdapat juga para peserta yang berhubung dengan urusetia program dan menawarkan diri untuk sama- sama berusaha mendapatkan  tandatangan menolak ‘COMANGO’. Program ini juga turut mendapat sokongan dari mereka yang bukan beragama Islam yang turut sama hadir mendengar penjelasan berkenaan isu ini.

            Yang Dipertua ISMA cawangan Klang Tuan Hjai Zainuddin Ghaffar dalam sesi ceramah beliau dalam majlis yang sama turut menekankan bahawa ISMA akan terus berusaha untuk menyedarkan masyarakat dengan senario ancaman yang berlaku pada seluruh umat islam di Malaysia. Beliau juga turut menyeru peserta program agar turut bersama- sama dengan ISMA untuk mempertahankan kedaulatan Agama Islam di tanah air tercinta ini.

Image

Antara barisan tetamu yang hadir.

            Timbalan presiden ISMA, Tuan haji Aminuddin Yahya  yang turut menyampaikan ceramah dalam siri ke- dua Kempen Selamatkan Ummah anjuran  ISMA Cawangan Klang turut menyeru keseriusan NGO-NGO Islam dan juga pihak kerajaan dalam usaha  untuk berhadapan dengan pengkhianatan  COMANGO ini.

            Siri Kempen selamatkan Ummah kali ini ditamatkan dengan pelawaan kerjasama dari pihak ISMA klang kepada para peserta yang ingin menganjurkan program penerangan ancaman terhadap Islam di Malaysia di kawasan mereka. Kepada mereka yang berminat untuk penganjuran bersama Kempen Selamatkan Ummah ini bolehlah terus menghubungi Tuan Haji Zainuddin Ghaffar di talian 013-3747 3018.

 

PMR YANG BERLALU

Suasana yang cukup meriah pastinya berlaku di semua sekolah menengah di seluruh Malaysia hari ini. Apakan tidak, hari ini merupakan hari dimana keputusan Penilaian Menegah Rendah ( PMR ) diumumkan. Ada yang menjerit kegembiraan dan ada yang menangis kerana terlalu gembira. Mungkin juga ada yang sedih dan muram menerima keputusan masing-masing. Ucapan tahniah diucapkan kepada semua calon PMR yang telah berusaha dan mempersiapkan diri untuk menduduki peperiksaan ini.
Sesungguhnya pada setiap usaha yang telah dicurahkan pasti ada nilainya di sisi Allah swt. Begitu juga ganjaran pahala yang pastinya menjadi ganjaran dari Allah swt. Firman Allah swt dalam surah Yunus ayat ke 61 yang bermaksud :

…dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan tuhanmu sesuatu dari sehalus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak ada yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang yang nyata.      
  Surah Yunus : 61

Untuk mereka yang berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang marilah kita sama – sama melihat bagaimana islam mengajar kita untuk meraikannya. Dalam surah an – Nasr apabila umat islam berjaya membuka semula kota Makkah maka Allah mengajarkan umat islam pada waktu itu untuk meraikan kemenangan dengan memperbanyakkan tasbih dan memuji Allah swt. Tidak cukup sekadar itu kemenangan juga harus diraikan dengan memperbanyakkan istigfar kepadaNya. Janganlah kiranya kejayaan dan kemenangan ini diraikan dengan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan islam. Patutkah kita menukar kemenangan yang datangnya dengan rahmat dan nikmat dari Allah swt itu dengan amal perbuatan kita yang mengundang pula kemurkaan Allah?
Bagi mereka yang tidak berjaya mencapai keputusan yang dihajati ayuh kita sama-sama renungkan pujukan dari Allah swt dalam surah Al_Imran ayat ke 140 yang bermaksud :

“dan demikian itulah keadaan hari-hari di dunia ini dengan peristiwa kemenangan atau kekalahan, kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah terhadap orang – orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya….”  

Beranilah berhadapan dengan hakikat kekecewaan ini dan inilah sebenarnya masa dan saat yang terbaik untuk kita menilai semula samada kadar usaha yang kita keluarkan selama ini bertepatan dengan pencapaian yang kita inginkan atau tidak. Beranilah juga untuk merancang masa depan yang baharu dengan lebih serius dan beranikanlah juga diri untuk berubah dari sikap yang biasa – biasa yang diamalkan sebelum ini kepada sikap luar biasa yang lebih mengarah kepada kecemerlangan.

Agenda selepas ini?
 Teruskanlah agenda membina peribadi. Bentuklah diri kita dengan acuan dari al-quran :

 “Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah : celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya dari celupan Allah?”        
 Surah Al-Baqarah : 138

Sesungguhnya umat ini sedang menanti akan lahirnya generasi yang mampu mengangkat kembali kedaulatan Islam. Perbaharuilah motivasi anda, tempalah keiltizaman dengan pengalaman – pengalaman generasi terdahulu. Perkasakanlah jatidiri kerana itulah yang memastikan anda akan sentiasa tetap di jalanNya.
“ Kamu adalah sebaik- baik ummat yang dilahirkan bagi ummat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang mungkar serta kamu benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman”.  

KELAB REMAJA ISMA CAWANGAN KLANG : KOMITED MEMBANGUN REMAJA UNGGUL

KJDDM3

9 DISEMBER 2013, Banting : Seramai 138 orang remaja yang merupakan peserta Program Kem Jatidiri Da’i Muda 2013 hari ini pulang ke pangkuan keluarga masing-masing dengan semangat dan keiltizaman yang tinggi untuk sentiasa berusaha memperbaiki diri. Program anjuran Kelab Remaja Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang itu berlangsung selama 3 hari 2 malam di  Kem El Azhar, Banting.  Dalam pogram ini peserta disajikan dengan pelbagai aktiviti lasak seperti ‘Mud Walk’ dan juga ‘High Rope’ yang mampu membina keyakinan dan jatidiri yang teguh dalam mengharungi masalah dan cabaran remaja masa kini. Tidak lupa juga pengisian rohani seperti slot-slot pengisian dan juga Qiamulail(solat malam ) yang merupakan intipati utama kepada program Kem Jatidiri Da’i Muda ini.

                   Menurut salah seorang peserta kem ini, adik Hafizah dari SMK Jenjarom, aktiviti – aktiviti dalam kem ini telah banyak memberikan pengalaman baru yang amat berharga buat dirinya. Apa yang tidak dapat dilupakan beliau ialah aktiviti malam kesenian dan kebudayaan Islam di mana dalam aktiviti ini beliau menyatakan betapa sebenarnya kebudayaan dan kesenian Islam juga turut mempunyai kelebihan yang tersendiri sehingga membuatkan beliau mampu mengalihkan minat beliau dari irama K-Pop kepada kesenian dan kebudayaan Islam.

KJDDM1

                     Dalam perasmian penutup program yang di rasmikan oleh Yang Di Pertua Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang Tuan Haji Zainuddin bin Ghaffar beliau mengingatkan remaja agar sentiasa berpegang kepada petunjuk Al – Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya mereka sentiasa dapat memelihara diri mereka dari anasir – anasir yang tidak sihat. Beliau turut mengingatkan kepada peserta akan bahaya ancaman terhadap Islam masakini terutamanya ancaman Kristianisasi dan juga fahaman Syiah yang sedang hangat diperkatakan ketika ini.

                     Salah seorang penjaga yang ditemubual selepas program ini turut merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kelab Remaja ISMA Cawangan Klang atas penganjuran program yang sangat bermanfaat ini. Beliau turut mendoakan agar Kelab Remaja ISMA Cawangan Klang terus istiqomah dalam menganjurkan program-program pembangunan remaja seperti program Kem Jatidiri Da’i Muda ini.

KJDDM4

                      Pengarah Kelab Remaja ISMA Cawangan Klang, Saudari Nor Azilah bt Ibrahim turut merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama yang ditunjukkan oleh semua ahli jawatankuasa Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Klang dalam penganjuran program ini. Tidak lupa juga sanjungan budi dikalungkan kepada semua ahli- ahli jawatankuasa Kelab Remaja ISMA Cawangan Klang dan para fasilitator yang bertungkus lumus dalam menjayakan program ini. Beliau menambah sebagai sebuah agensi yang komited dalam soal pembangunan remaja, Kelab Remaja ISMA sentiasa mengalu-alukan pandangan dan cadangan daripada masyarakat untuk membolehkan ianya menjadi sebuah pusat pembangunan remaja yang diyakini masyarakat.